Notářství Praha

Profesionální služby notáře v českém, anglickém a francouzském jazyce a srbochorvatštině.

Pokračovat

Notářská kancelář

Jsem pověřeným notářem pro Prahu 2 a své služby nabízím pro celé území Prahy a okolí. Jako člen notářské komory plním všechny řádné povinnosti, svou činnost vykonávám nestranně a odměna za mou práci se řídí standardním tarifem.

dědické právo

Dědické právo

Soudní komisař pověřený Obvodním soudem pro Prahu 2 v řízeních o pozůstalosti po zůstavitelích, kteří měli místo trvalého pobytu na Praze 2 a zároveň se narodili ve 2. čtvrtletí každého roku.


ověřování a kontaktní místo veřejné správy

Ověřování a kontaktní místo

Vidimace, legalizace, dále výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z evidence Rejstříku trestů CZECH POINT.


právnické osoby a firmy

Právnické osoby a firmy

Zakládání, přeměny, valné hromady, rozhodnutí jediného akcionáře/vlastníka, přímé zápisy do obchodního rejstříku.


rodina a majetek

Rodina a majetek

Závěti a další pořízení pro případ smrti, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, převody nemovitostí (kupní a darovací smlouvy), notářské úschovy, notářský zápis s přímou vykonatelností.


Úřední hodiny


Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 16:00
Pátek: 08:00 - 14:30

Datová schránka


4bwqdbr